Term

Definitie

Masterdata (en –management) (Het beheer van) Data die  – door IT in samenspraak met de business – regelmatig wordt gecontroleerd op juistheid, uniformiteit, semantische consistentie, beheer en accountability.
User Een gebruiker die op zijn of haar niveau data gebruikt om tot inzichten te komen die helpen bij het bepalen van “the best next action”.
Databron Interne en externe databronnen die dienen als input voor het dataplatform. Bijvoorbeeld (Excel)spreadsheets, standaard en maatwerk applicaties, handmatige en geautomatiseerde bronnen en devices en sensoren.
Managed data Naar users ontsloten data waarvan de inhoud op juistheid wordt gecontroleerd.
Unmanaged data Naar users ontsloten informatie waarvan de inhoud in mindere mate op juistheid wordt gecontroleerd.
(Data)Platform Een centraal computersysteem (on premise, in de cloud of hybride) dat data uit gestructureerde en ongestructureerde databronnen verzamelt, integreert en beheert.
Compliance Het proces van het voldoen aan de geldende (business)regels en wetgeving met betrekking tot bijvoorbeeld veiligheid en privacy.
Dashboard Een dashboard laat in één duidelijke weergave de belangrijkste sturingsinformatie (KPI’s) voor een organisatie, team of individuele medewerker zien.
Rapportage Een overzichtelijke weergave van data voor de eindgebruiker, die makkelijk schaalbaar gedeeld kan worden.
Ongestructureerde data Informatie die niet op een vooraf gedefinieerde manier is georganiseerd. Vaak bestaand uit veel tekst, maar kan ook cijfermatige informatie bevatten.

Hoe nu verder?

Wat kunt u nu met deze definities? Hoe kunnen ze u helpen om uw organisatie meer data-gedreven te laten werken? Hoe ondersteun je dat met een Microsoft dataplatform? De antwoorden op deze vragen en meer leest u in de andere artikelen op deze website. Of in de de business paper “Meer customer centric met data”. Download de paper nu gratis!