Houd er rekening mee dat u het in kleine stapjes doet, dat u de steun van het management verzekert en dat u het managementteam ook nodig heeft als enabler.

“De olifant die je in kleine stukjes eet.”

Een cultuur en een manier van werken kun je niet van de ene op de andere dag veranderen. Het is niet te verwachten dat u in één keer de hele organisatie data-driven zult laten werken. In de business paper “Meer customer centric met data” leest u alles over hoe u deze omslag in kleine stappen werkelijkheid kunt maken.

Steun vanuit managementteam

Het MT is de enige groep mensen die het mandaat heeft om processen zo aan te passen dat medewerkers daadwerkelijk in staat worden gesteld om zich anders te gaan gedragen. Daarom moet er ten eerste op strategisch niveau – dus vanuit het managementteam – ondersteuning zijn voor de cultuurverandering/organisatieverandering die u teweeg wilt brengen. Zonder steun van het MT geen veranderde processen, en dus geen cultuurverandering.

“Only management can change the system.” – W. Edwards Deming 

Enabling: concrete toewijzing van resources

Daarnaast heeft u het managementteam ook in de uitvoering nodig als enabler. Het MT moet bijvoorbeeld resources toekennen (zowel in termen van geld als in termen van mensen). Het management moet zorgen dat er tijdig besluiten worden genomen. Dat zien we vaak in projecten die niet goed lopen; een medewerker behoort tijd te krijgen om mee te werken aan een project, maar krijgt hij die tijd ook?

Aandacht

Maar denk ook aan iets heel menselijks; simpelweg aandacht. Zorg dat vertegenwoordigers van het management bij een opleverpresentatie aanwezig zijn. Zorg dat er een presentatie wordt gegeven voor de hele organisatie, over de veranderingen die komen gaan, en dat het management daarbij hun steun uitspreken. U kunt zich voorstellen wat voor impact dit soort dingen heeft op de organisatie.

Meer informatie over customer centric en data-gedreven werken, de data-architectuur, technologie, en strategie die u daarbij nodig hebt vindt u in de whitepaper “Meer customer centric met data. Download de paper hier gratis.