• Data in rapportages is nu voor de gemeente Alphen aan den Rijn veel overzichtelijker.
  • De visualisaties zorgen ervoor dat trends en afwijkingen sneller worden opgemerkt.
  • Het project met Power BI heeft ertoe geleid dat initiële registratie van data meer betrouwbaar en eenduidig is geworden.
  • Het plotten van data op geografische kaarten leverde al snel meer inzicht en relevantie op.
  • De volgende stap voor de gemeente is om te gaan werken aan structuur en flexibiliteit van het dataplatform, wellicht in de Azure cloud.

Sturingsinformatie voor efficiëntere dienstverlening

We spraken met Nardy Beckers, Manager van het Serviceplein bij de Gemeente, en Parrella Drieling, Junior Projectleider Informatisering & Automatisering. Zij vertelden ons over het doel van het project met Power BI.

Nardy:

“We wilden dat medewerkers beter zouden begrijpen wat de resultaten van de verschillende werksoorten in het sociaal domein zijn. Voor het bestuur was het doel daarnaast om veel meer inzicht in resultaten te bieden, wat zou dienen als sturingsinformatie. Het gaat dan echt om een breed beeld: budgetinformatie, waar staan we nu eigenlijk; waar gaan we voor?”

“Het project met Power BI is bedoeld om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk de sturingsinformatie kunnen leveren waarmee de gemeente de dienstverlening aan de burger steeds beter kan maken.”

Met Power BI inzicht dichterbij

Wat is dan de stip aan de horizon voor de afdeling Serviceplein? Nardy Beckers: “Uiteindelijk zou je willen dat niemand meer werkloos is. Je zou willen dat mensen geen individuele voorzieningen meer nodig hebben. Maar dat is natuurlijk een utopie. Dichterbij is een stip op de horizon: mensen helpen hun eigen kracht te ontdekken. Dit project helpt ons daarbij; we krijgen nu meer inzicht.”

“Als Serviceplein kom je dichterbij mensen – dat heeft ook te maken met de manier waarop we hier werken. Power BI helpt je dichterbij inzicht te krijgen.”

“Je kunt nu bijvoorbeeld beter zien in welke wijken in de toekomst problemen op zullen komen. In sommige wijken heb je heel veel mensen die 40 of 50 zijn, en een uitkering hebben. Over 10 jaar zijn die 60; dan heb je een andere woning en andere voorzieningen nodig.”

Meer over de manier waarop gemeente Alphen aan den Rijn zorgde voor inzichten om de dienstverlening aan burgers te verbeteren? Bekijk de volledige case van Alphen op de site van Motion10.