Nieuwe business intelligence paper: Continu innoveren met data

2017-05-03T09:55:55+02:00

Deze whitepaper is vooral bedoeld voor C-level executives die willen weten hoe je tot een modern, flexibel en veilig dataplatform komt.

Nieuwe business intelligence paper: Continu innoveren met data2017-05-03T09:55:55+02:00

Het zevenlagenmodel en de opbouw van een Flexibel Microsoft dataplatform 3/3

2017-02-16T17:49:02+02:00

Het zevenlagenmodel en de opbouw van een Flexibel Microsoft dataplatform 3/3   Motion 10 adviseert en hanteert voor dataplatforms het functionele zevenlagenmodel. In de whitepaper “Meer customer centric met data” wordt dit model kort besproken, samen met de stappen om de cultuur en processen in uw organisatie klaar te maken voor een data-driven operatie. In deze serie van drie artikelen gaan we iets dieper in op het zevenlagenmodel. In de eerste twee artikelen introduceerden we het zevenlagenmodel, en legden we meer uit over de functies in en doelen van elke laag. In dit laatste deel plotten we het model op het Microsoft dataplatform.   U leest nu het derde deel van een serie artikelen. Deel 1 van deze serie - waarin het zevenlagenmodel geïntroduceerd wordt - vindt u hier. Deel 2 van deze serie, waarin het model verder uitgelegd wordt, vindt u hier. Microsoft: BI-marktleider en makkelijke integratie Voor de uiteindelijke technische invulling van uw dataplatform kunt u gebruik maken van een brede selectie van beschikbare technologieën in de markt. Wij raden aan om – afhankelijk van welke producten u momenteel al beschikbaar heeft – zoveel mogelijk Microsoft te gebruiken. Microsoft Power Bi is één van de meest gebruikte datavisualisatietools, en is geïntegreerd in Microsoft Office 365. Office 365 is momenteel één van de meest gebruikte software suites voor digitale werkplekken, intranetten en klanten- en medewerkersportalen in Nederland. Daarnaast staat de Business Intelligence suite van Microsoft ook hoog aangeschreven bij onafhankelijk consultancybureau Gartner. U vindt Microsoft (samen met twee andere partijen) rechtsboven in het Gartner Magic Quadrant voor Business Intelligence en Business analytics 2016. Dit betekent dat de visie van Microsoft, samen met de praktische toepassing ervan, volgens de analyse van Gartner zorgt voor een [...]

Het zevenlagenmodel en de opbouw van een Flexibel Microsoft dataplatform 3/32017-02-16T17:49:02+02:00

Het zevenlagenmodel en de opbouw van een Flexibel Microsoft dataplatform 2/3

2017-02-09T12:36:23+02:00

Het zevenlagenmodel en de opbouw van een Flexibel Microsoft dataplatform 2/3   Motion 10 adviseert en hanteert voor dataplatforms het functionele zevenlagenmodel. In de whitepaper “Meer customer centric met data” wordt dit model kort besproken, samen met de stappen om de cultuur en processen in uw organisatie klaar te maken voor een data-driven operatie. In een serie van drie artikelen gaan we iets dieper in op het zevenlagenmodel.   U leest nu deel 2 van deze serie. Deel 1, waarin het zevenlagenmodel geïntroduceerd wordt, vindt u hier. De functionele lagen uitgelegd In het onderstaande overzicht ziet u per laag het doel en de omschrijving: Figuur 2: Het functionele zevenlagenmodel van Motion10 met de functies per laag Databronnen De Datasource laag heeft tot doel om gegevens te verzamelen, op te slaan en waar nodig te bewerken ter ondersteuning van diverse processen. De datasources betreffen de interne en externe databronnen die dienen als databron voor het dataplatform. De bronnen zijn onder te verdelen in standaard- en maatwerkapplicaties, handmatige en geautomatiseerde bronnen en devices en sensoren. Data-orchestratie De data-orchestratielaag heeft tot doel om gecentraliseerd en eenduidig vast te leggen welke data-acties worden uitgevoerd en op basis van welke triggers deze acties worden uitgevoerd. daarnaast heeft deze laag tot doel om inzicht te geven in de mate waarin de data-acties succesvol zijn uitgevoerd. Vanuit het perspectief van het dataplatform zullen de meeste acties betrekking hebben op het extraheren van de data uit de bronsystemen zodat deze kunnen worden opgeslagen in het data reservoir. Vanuit het totale databeleid heeft deze laag ook betrekking op applicatie-integratievraagstukken en uitwisselingsvraagstukken op het gebied van data. Data Reservoir Het data reservoir heeft tot doel om als generieke databron te dienen voor alle niet-real-time datavragen die [...]

Het zevenlagenmodel en de opbouw van een Flexibel Microsoft dataplatform 2/32017-02-09T12:36:23+02:00

Het zevenlagenmodel en de opbouw van een Flexibel Microsoft dataplatform 1/3

2017-02-02T16:39:38+02:00

Het zevenlagenmodel en de opbouw van een Flexibel Microsoft dataplatform 1/3   Motion 10 adviseert en hanteert voor dataplatforms het functionele zevenlagenmodel. In de whitepaper “Meer customer centric met data” wordt dit model kort besproken, samen met de stappen om de cultuur en processen in uw organisatie klaar te maken voor een data-driven operatie. In deze serie van drie artikelen gaan we iets dieper in op het zevenlagenmodel.   Techniek en cultuur moeten hand in hand gaan om als organisatie echt innovatief te kunnen werken. Stel; u heeft de stappen gevolgd in de business paper “Meer customer centric met data”, en bent goed onderweg naar de data-driven organisatie. U heeft een duidelijk doel vastgesteld, waarvoor u steun heeft van het MT, en draagvlak in de gehele organisatie in de vorm van requirements vanuit alle afdelingen. In dit artikel leggen we uit hoe u het data-gedreven werken en denken kunt gaan ondersteunen met een zeer flexibele architectuur. Voordat u nu kunt beginnen met het opzetten van een BI-oplossing voor uw organisatie, is het eerst nog van belang om rechten en beleid in te regelen. Rechten en beleid: gebruikers en domeinen Elke gebruikersrol heeft als het goed is unieke rechten met betrekking tot de toegang tot informatie. Naast de verschillende typen gebruikers moet u ook nadenken over de domeinen waarin u uw data opdeelt. Afhankelijk van de functie en rol heeft een gebruiker al dan niet toegang en mogelijkheden binnen de data. Meer over wat dat betekent in de termen van een dataplatform gebaseerd op Microsoft technologie leest u in de whitepaper “Meer customer centric met data”. De nieuwe wet op persoonsgegevens is overigens erg interessant en goed om u in te verdiepen, binnen dit kader. Kijk [...]

Het zevenlagenmodel en de opbouw van een Flexibel Microsoft dataplatform 1/32017-02-02T16:39:38+02:00